دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره

دیدار صمیمی نخبگان دانشجویی با معاون رئیس جمهور در مدینه منوره

دانشجویان نخبه علمی دانشگاههای کشور عصر شنبه با معاون رئیس جمهور در جوهره العاصمه مدینه دیدار کردند.


به گزارش خبرنگار  لبیک در مدینه منوره  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این دیدار سفر حج را فرصت مناسبی برای افزایش روحیه معنوی نخبگان دانست و افزود: تاریخ اسلام /تاریخ بزرگ و جاودانه است که درسهای زیادی برای مسلمانان عصر حاضر دارد . 


خانم سلطانخواه با بیان اینکه تعداد زیادی از نخبگان تقاضای اعزام به این سفر معنوی را داشتند گفت: به علت محدودیت ظرفیت فقط 120 دانشجوی نخبه امسال به حج عمره مشرف شدند .
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای دستیابی به پیشرفتهای علمی باید به قدرت ایمان و تقوی تجهیز شد تصریح کرد: نخبگان باید از این سفر بیشترین بهره را ببرند چرا که مردم برای آینده کشور چشم امید به نخبگان و فرهیختگان بسته اند. 

 


| شناسه مطلب: 16072نظرات کاربران