استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر

استغاثه منظوم آیت الله صافی خطاب به حضرت ولی عصر

خطاب و استغاثه منظوم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید به حضرت ولی عصر امام زمان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری رسا در آستانه ایام خجسته نیمه شعبان و میلاد پر برکت امام زمان (عج)، خطاب و استغاثه منظوم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید به حضرت ولی عصر امام زمان منتشر شد.

متن این سروده به شرح زیر است:

اي قطب جهان ولي دوران
اي معدن جود و بحر احسان
اي باني کاخ داد و انصاف
اي ماحي ظلم و جور و اجحاف
اي میر مظفّر عدو بند
در پرده جمال حق نما چند
بازآ که جهان در اضطراب است
چون روي تو عدل در حجاب استروزان و شبان در انتظاریم
در هجر تو سخت بي‌قراریماي اصل محامد و معالي
وي فخر مرائي و مجالي
اي لطف تو رحمت الهي
و اي خشم تو نقمت الهي
بازآي و بعدل عالم آراي
اي عدل خداي عالم آرايبازآي و رسان بحق معلوم
مستضعف و مستمند و محروماي مالک وقت و آیت نصر
اي حافظ شرع و صاحب عصر
اي مهدي هادي مظفر
ناموس خدا امام اکبر
در هجر تو اي خلاصه دهر
رفته است توان و طاقت صبر


اي رهبر شیخ و شاب دریاب
اي میر فلک جناب دریاباي هادي دین وليّ مطلق
برخیز و به نغمه‌ی انا الحق
بر لشکر کفر حمله‌ور شو
از شرق به سوي باختر شوتسخیر نما همه جهان را
دریا و زمین و آسمان رااي سیّد و پیشواي ابرار
روشن به تو دیدگان احرار
اي عزّت مسلمین کجایي؟
اي منجي صالحین کجایي؟
برخاور و باختر گذر کن
زي قدس و حجاز هم سفر کن
بازیچه به بین بلاد اسلام
اندر کف حاکمان بدنام
عاري ز شهامت و شجاعت
فارغ ز حمیّت و صداقتوابسته به غرب یا به شرقند
سازشگر و خود فروش و دلقند


اي سرور و مقتداي خوبان
اي اسم اتَمّ حيّ سبحان
مِهر تو نعیم خلد و رضوان
قهر تو جهنم است و نیراناي حجّت دین پناه الغوث
سلطان ملک سپاه الغوثآوازه‌ی عدل و صلح و انصاف
پُلتیک و دروغ باشد و لاف
عزّ و شرف و حقوق انسان
پامال سیاست است و طغیان
هر جا عَلَم فساد برپا است
از روسیه یا از آمریکا است


اي خاتم هشت و چار الغوث
آرام دل فکار الغوث


اي جلوه‌ی حق جمالِ رویت
عالم به فداي تار مویت
بین «لطفي صافي» دلْ افکار
دور از تو به رنج و غم گرفتار
با دشمن آلْ در نبرد است
پیکارگر و شجاع و مرد است
دربند ولاي تو اسیر است
در کوي شما سگي حقیر است
عمري است که اندر انتظار است
روزش ز فراقْ شامِ تار است
سرشارْ وجودش از امید است
شوقش به لقای تو شدید است
هر چند که پیر و ناتوانم
ز امید وصال تو جوانم
دیدار تو منتهي المرادم
لطفي که غلام خانه زادم

اي قدرت کردگار دریاب
اي قطب جهان مدار دریابگفتنی است پیش از این نیز شعری از این مرجع تقلید به مناسبت نیمه شعبان منتشر شده بود که در آن، حروف ابتدایی هر بیت عبارت «یا ابا صالح المهدی ادرکنی» را تشکیل می داد


| شناسه مطلب: 16078نظرات کاربران