افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال

افزایش ظرفیت فرودگاه جده به 30 میلیون مسافر در سال

طرح توسعه فرودگاه جده باعث افزایش ظرفیت این فرودگاه تا 30 میلیون مسافر در سال می گردد.

به گزارش خبرگزاری حج نیوز بنا به اظهارات یکی از مسئولین سازمان هواپیمائی کشوری عربستان ، طرح توسعه فرودگاه جده باعث افزایش ظرفیت این فرودگاه تا 30 میلیون مسافر در سال می گردد.

در مرحله اول این توسعه مجتمع سالنهای مسافرتی به مساحت بیش از 678هزار متر مربع به سالنهای شمالی وجنوبی احداث خواهد شد وکلیه شرکتهای هواپیمائی منجمله هواپیمائی سعودی در این مجتمع فعالیت خواهند کرد. در احداث این مجتمع سعی می شود کمترین مسافت بین گیتهای خروجی به هواپیماها ومحل انجام تدابیر خروج از کشور وجود داشته باشد و در جهت تردد بین سالنهای مسافری این مجتمع شبکه قطار احداث خواهد شد.

در این مجتمع 46 گیت و 92 پل متحرک برای سوار شدن به هواپیماهای مختلف منجمله ایرباس a380 در نظر گرفته شده است. 51700متر مربع از مساحت این مجتمع به ایجاد واحد های تجاری و5/6 کیلومتر مربع در خارج از آن برای احداث مراکز مربوط به خدمات هواپیمائی مانند آشیانه های تعمیر هواپیما ، هتل،صنایع سبک مربوط به هواپیما و غیره اختصاص یافته است.

در مرحله اول توسعه، پارکینگ خودرو به ظرفیت 8200 دستگاه احداث خواهد شد که در مرحله بعدی به 26000 دستگاه خواهد رسید بخشی از این توقفگاه در مقابل سالنهای مسافرتی می باشد وبرای توقف های کوتاه مدت اختصاص دارد و بین این توقفگاه و سالنها تسمه نقاله جهت تسهیل تردد مسافرین بکار گرفته خواهد شد. در این مرحله یک دهکده بارهوائی(کارگو) احداث خواهد شد که ظرفیت آن بالغ بر یک میلیون تن بار هوائی در سال میباشد. علاوه بر برج جدید کنترل، سیستمهای پیشرفته ناوبری و ارتباطات،باندها،گذر گاهها وتوقفگاه متعددی برای هواپیماهای غول پیکر نسل جدید احداث خواهد شد. احداث ایستگاه قطار حرمین نزدیک سالنهای مسافری برای تسهیل تردد حجاج وعمره گزاران به مکه و مدینه و ایستگاه قطار برای تردد به جده از اجزای اصلی طرح توسعه فرودگاه جده میباشد.


| شناسه مطلب: 16146نظرات کاربران