گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه

گزارش تصویری از شستشوی کعبه معظمه


در نخستین روز ماه شعبان ، خانه خدا با با بیش از هشتاد لیتر گلاب ناب ایرانی و آب زمزم پس از نماز صبح شستشو داده شد.

image_20107179223301.jpg


image_201071792233462.jpg


image_201071792233463.jpg


image_201071792233784.jpg


image_201071792233785.jpg


image_201071792233936.jpg


image_2010717922331097.jpg


image_2010717922331098.jpg


image_2010717922331259.jpg


image_20107179223312510.jpg


image_2010717927581091.jpg


image_2010717927583432.jpg


image_2010717927585463.jpg


image_2010717927585464.jpg


image_2010717927585465.jpg


image_2010717927585626.jpg


image_2010717927585787.jpg


عکس: رضوانی - مکه مکرمه
 

اخبار مرتبط:

عطر گلاب ایرانی در مکه پیچید  

شستشوی کعبه‌ی مقدسه  


| شناسه مطلب: 16203نظرات کاربران