اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد

اولین نشست هماهنگی برنامه های هفته حج 89 غرب استان تهران برگزار شد

سید مرتضی حسینی در ابتدای جلسه مدیران را به نظم سفارش نمودند از جمله نظم در تشکیل جلسات وهمایش ها و نیز از آنان خواستند تا دربرگزاری بهتر و باشکوه اردوی حج تلاش وهمت مضاعفی را به همراه عوامل کاروان داشته باشند.وی افزود: درجلسات آموزشی ، زائرین را شناسایی کنید ازجمله درارتباط با مواد مخدر با توجه به اینکه امسال دراین خصوص بسیار سخت گیری می شود جا دارد تا مدیران نسبت به این مسئله اهمیت ویژه ای قائل شوند .

مدیر حج وزیارت غرب استان تهران بیان داشت: باتوجه به اینکه اردوی یک روزه سال گذشته برکات زیادی برای زائرین حج تمتع داشته لذا از هم اکنون پیشنهادات وانتقادات خود را در خصوص چگونگی برگزاری اردوی دو روزه زائرین حج سالجاری را اعلام نمائید تا مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه ابوطالب شفیعیان مدیر عامل شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی غرب استان تهران گزارشی از اردوی یک روزه سال گذشته ارائه نمود و مدیران درخصوص جزئیات برنامه ها به گفتگو وتبادل نظر پرداختند.


و در پایان این نشست مقررگردید اعضای کمیته های مختلف اجرایی مشخص شوند و جلسات خود را در راستای برگزاری باشکوه برنامه های اردوی دوروزه حج سالجاری برای زائرین برگزار نمایند.


| شناسه مطلب: 16239نظرات کاربران