مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع) مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع) مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع) مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع) مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع) مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع) مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع)

مسابقه مقاله نویسی با محوریت قیام امام حسین(ع)

مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، انجمن علمی دانش پژوهان ادیان و مذاهب و تاریخ و ادیان مسابقه مقاله نویسی با موضوع جایگاه توحید در قیام امام حسین (ع) را برگزار می کند. جایگاه توحید در بیانات امام حسین (ع) و اصحاب ایشان، آثار علمی و نظری توحید در عاشو

مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)، انجمن علمي دانش پژوهان اديان و مذاهب و تاريخ و اديان مسابقه مقاله نويسي با موضوع جايگاه توحيد در قيام امام حسين (ع) را برگزار مي كند. جايگاه توحيد در بيانات امام حسين (ع) و اصحاب ايشان، آثار علمي و نظري توحيد در عاشورا از جمله موضوعات پيشنهادي اين فراخوان است. مهلت ارسال مقالات تا 15 دي ماه سال جاري است و علاقه مندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به دفتر گروه اديان و مذاهب مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره) مراجعه كنند.


| شناسه مطلب: 41628
مسابقه محرممطالب مرتبط

نظرات کاربران