رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد: 

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد: 

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد: 

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد: 

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد: 

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد: 

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد: 

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد: 

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است
رئیس پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد:

کتاب «پاسخگویی به شبهات اربعین» در حال چاپ است

رئیس پژوهشکده حج و زیارت بر ضرورت مراقبت از نفوذ دشمنان به بحث اربعین تاکید کرد و گفت: جریان اربعین نیازمند مطالعات عمیق علمی است که اگر از این مسئله غفلت شود، در آینده ممکن است از سوی مخالفان، گرفتار انحراف و سوء برداشت شود.

حجت الاسلام والمسلمين سيدمهدي عليزاده موسوي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري «حوزه»، با اشاره به فعاليت هاي پژوهشكده حج و زيارت در زمينه اربعين، اظهار داشت: شبهات بحث پياده روي و زيارت اربعين از سوي گروه هاي علمي پژوهشكده استخراج و پاسخ داده شد و در قالب يك كتاب با عنوان «پاسخگويي به شبهات اربعين» در حال چاپ است و از طريق سايت پژوهشكده نيز قابل استفاده مي باشد. وي تصريح كرد: همچني
ن شماره اخير فصلنامه «فرهنگ زيارت» به بحث اربعين و بسياري از مباحث نظير فضيلت پياده روي و زيارت اربعين اختصاص يافته است.
رئيس پژوهشكده حج و زيارت افزود: همچنين تعدادي از اعضاي اين پژوهشكده، با هدف تبليغ و دانش افزايي زائران اربعين به عتبات عاليات و اماكن مقدسه عراق اعزام شده اند.
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده موسوي در بخش ديگري از اين گفت وگو با بيان اينكه اربعين تبلور حضور و قدرت شيعه است، اظهار داشت: همچنين البته علاوه بر شيعيان، شاهد حضور فعال اهل سنت و ساير اديان در راهپيمايي عظيم اربعين هستيم.
*ظرفيت عظيم در رفع مشكلات جهان اسلام راهگشاست وي تصريح كرد: اگر با نگاه علمي به موضوع اربعين نگاه شود، اين ظرفيت عظيم مي تواند در رفع بسياري از مشكلات جهان اسلام راهگشا باشد.
*راهپيمايي اربعين محور همگرايي اديان شود رئيس پژوهشكده حج و زيارت افزود: حضور ميليوني عاشقان حسيني در كنگره عظيم اربعين مي تواند امام حسين(ع) را به عنوان يك انسان آزاده اي كه براي احياي ارزش هاي انساني قيام كرد، محور همگرايي همه اديان قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده موسوي تصريح كرد: همچنين ظرفيت اربعين مي تواند براي همه مسلمين نقطه ارتباط، همگرايي و وحدت اسلامي باشد زيرا شاهد شكل گيري برادري و اخوت در اين حماسه عظيم هستيم. *تبلور روح برادري ديني در راهپيمايي اربعين وي، به سبك زندگي و رفتاري راهپيمايان اربعين در طول مسير پياده روي اشاره داشت و گفت: زائران بدون هيچگونه "تبختر و تكبّر" در كنار يكديگر هستند و خدمت مي كنند و حس برادري اسلامي و توجه به ديگران كه اسلام بارها به آن توصيه كرده است، در اين حماسه عظيم قابل مشاهده است.
رئيس پژوهشكده حج و زيارت افزود: اگر اين شرايط به ساير ابعاد زندگي انسان ها منتقل شود، دنياي انسان ها را شكوفا مي كند و ما مي توانيم عرصه جديدي را با نوع قرائت اسلامي در مقابل فردگرايي و اومانيسم كه غرب به شدت آن را تقويت مي كند، ارائه كنيم. *انديشمندان ظرفيت اربعين را با نگاه علمي بررسي كنند حجت الاسلام والمسلمين عليزاده موسوي با ابراز تاسف از اينكه آنگونه كه بايد نسبت ظرفيت هاي عظيم اربعين توجه نشده است، اظهار داشت: انديشمندان وظيفه دارند از اقبال نسبت به اربعين، كمال استفاده را با نگاه علمي داشته باشند.
وي با بيان اينكه اربعين را صرفا نبايد به عنوان يك شعار مطرح كرد، ابراز داشت: ظرفيت ها و پتانسيل هاي جريان اربعين را بايد شناسايي و احصاء كنيم.
*لزوم مراقبت علمي از جريان اربعين رئيس پژوهشكده حج و زيارت بر لزوم مراقبت از جريان اربعين تاكيد كرد و افزود: بايد همواره مسائل مختلف مرتبط با اربعين را رصد و آسيب شناسي كنيم و مراقب باشيم خرافات و شائبه اي در بحث اربعين بوجود نيايد.
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده موسوي در پايان همچنين بر ضرورت مراقبت از نفوذ دشمنان به بحث اربعين تاكيد كرد و اظهار داشت: جريان اربعين نيازمند مطالعات عميق علمي است كه اگر از اين مسئله غفلت شود، در آينده ممكن است از سوي مخالفان، گرفتار انحراف و سوء برداشت شود.


| شناسه مطلب: 64869
اربعينمطالب مرتبط

نظرات کاربران