با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟ با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟ با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟ با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟ با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟ با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟ با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟

با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها همه مذاهب و فرق را گمراه می دانند؟

  با چه معیار عقلی و با کدام ملاک شرعی، وهابی­ها خود شان بعد از دوازده قرن فاصله از صدر اسلام مذهب و فرقه می سازند؛ اما سایر مذاهب اسلامی اعم از فقهی و کلامی را که در قرن اول هجری به وجود آمده اند را به شدت مردود می شمارند و سران و اتباع آنها

 
با چه معيار عقلي و با كدام ملاك شرعي، وهابي­ها خود شان بعد از دوازده قرن فاصله از صدر اسلام مذهب و فرقه مي سازند؛ اما ساير مذاهب اسلامي اعم از فقهي و كلامي را كه در قرن اول هجري به وجود آمده اند را به شدت مردود مي شمارند و سران و اتباع آنها را كافر، ملحد، زنديق، يهود و... نام مي­برند.[1] آيا مذاهبي كه در صدر اسلام و نزديك به نزول وحي و احاديث نبوي به وجود آمده اند به اسلام نزديك­تر اند يا مذهبي كه در قرن دوازدهم آن هم در فضاي فرهنگي غرب و در زمان حاكميت سياسي دشمنان اسلام بر جامعه­اي كه اين مذهب در آن به وجود آمده است به اسلام نزديك تر است ؟
 

[1] . السلفيه الوهابيه افكارهاالاساسيه و جذورهاالتاريخيه، ص73و110.
 


| شناسه مطلب: 84325نظرات کاربران