آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟ آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟ آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟ آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟ آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟ آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟ آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟

آیا امام صادق (ع) نیز مورد تمجید ائمه و بزرگان مذاهب اربعه قرار گرفته است؟

مالک بن انس پیشوای یکی از مذاهب فقهی چهارگانه : «چند گاهی نزد جعفر بن محمد آمد و شد می‌کردم و همواره او را یکی از سه حال یافتم، یا در حال نماز بود و یا روزه داشت و یا قرآن تلاوت می‌کرد و هیچ چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بر دل هیچ بشری خطو

مالك بن انس پيشواي يكي از مذاهب فقهي چهارگانه :

«چند گاهي نزد جعفر بن محمد آمد و شد مي‌كردم و همواره او را يكي از سه حال يافتم، يا در حال نماز بود و يا روزه داشت و يا قرآن تلاوت مي‌كرد و هيچ چشمي نديده و گوشي نشنيده و بر دل هيچ بشري خطور نكرده است، برتر از جعفر بن محمد الصادق از نظر علم و ورع و عبادت » [1]

ابوحنيفه نعمان بن ثابت پيشواي مذهب حنفي:

«تاكنون به دانايي جعفر بن محمد كسي را نديده‌ام، آنگاه كه منصور او را نزد خود خواند به من پيغام رساند: اي ابو حنيفه هر آينه مردم شيفته جعفر بن محمد شده‌اند. پس براي او مسايل دشواري را فراهم ساز و من چهل مساله آماده كردم. سپس منصور در پي من فرستاد و در آن وقت او در حيره بود. من نزد او شتافته و بر مجلسش وارد شدم در حاليكه جعفر بن محمد در سمت راست او نشسته بود و چون به او نظر كردم آن چنان هيبتي در من وارد شد كه نسبت به منصور چنين نشده بود. پس به خليفه سلام كرده و او به من اشاره كرد كه بنشينم. سپس روي به جعفر بن محمد نموده و گفت: اي ابا عبدا… اين ابو حنيفه است. و او تصديق نمود. سپس منصور به من روي نموده و گفت : اي ابو حنيفه پرسش‌هايت را بر او بيفكن و من مسائل خود را طرح و او پاسخم داده و مي‌گفت: شما چنين مي‌گوييد و اهل مدينه چنان گويند و ما نيز اين گونه گوييم. و چه بسا با نظر مدنيان موافق بوده و يا با نظر همگي ما مخالف بود به اين ترتيب هر 40 مساله را پاسخ گفت، سپس ابوحنيفه افزود :« آيا روايت نكرده‌ايم كه داناترين مردم، آگاه‌ترين ايشان به اختلاف آراء مردم است». [2]

 

پي نوشت:

1- التهذيب 2/14

2- جامع اسانيد ابي خيفه 1/222 و تذكره الحفاظ 1/157 و عبارت ابوحنيفه چنين آغاز مي‌شود « ما رايت افقه من جعفر بن محمد….»

 

 


| شناسه مطلب: 85247نظرات کاربران