امام زمان منتقم خون‌ مظلومان امام زمان منتقم خون‌ مظلومان امام زمان منتقم خون‌ مظلومان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
امام زمان منتقم خون‌ مظلومان امام زمان منتقم خون‌ مظلومان امام زمان منتقم خون‌ مظلومان امام زمان منتقم خون‌ مظلومان امام زمان منتقم خون‌ مظلومان

امام زمان منتقم خون‌ مظلومان

نویسنده در صفحه 54 و در ادامه مطلب قبل می‌گوید: صاحب‌الزمان می‌آید تا از دشمنان اهل بیت و در رأس آنها از ابوبکر و عمر انتقام بگیرد... . این‌گونه یاد گرفته بودیم که عمر بن خطاب همان خلیفه‌ای است که ایران در دوران او فتح شد و اسل

نويسنده در صفحه 54 و در ادامه مطلب قبل مي‌گويد:

صاحب‌الزمان مي‌آيد تا از دشمنان اهل بيت و در رأس آنها از ابوبكر و عمر انتقام بگيرد... . اين‌گونه ياد گرفته بوديم كه عمر بن خطاب همان خليفه‌اي است كه ايران در دوران او فتح شد و اسلام وارد ايران شد... . من اين قضيه (انتقام از دشمنان اهل‌بيت) را با لقب «صاحب الزمان» ربط مي‌دادم.

پاسخ

انتقام حضرت مهدي[ از دشمنان اهل‌بيت:، امري مقبول و معقول است؛ زيرا او براي ايجاد عدالت و انتقام از خون‌ مظلومان آمده است كه در روايات هم به آن اشاره شده است.

اما ارتباط دادن اين مسئله به لقب صاحب الزمان كه حتماً مقصود همان لقب خسرو مجوس است، اتهامي بيش نيست و ناشي از غرض‌ورزي نويسنده است؛ زيرا شيعه نه از آن‌ لقب (خسرو مجوس) آگاهي دارد و نه ارتباطي بين آن لقب با جريان انتقام حضرت از ظالمان، برقرار كرده است.

فتح ايران به دست خليفه دوم نيز با انتقام مذكور ارتباطي ندارد؛ مگر نزد برخي نژادپرستان. شيعيان به اسلام معتقدند و هرگز آن را با مسئله ملي‌گرايي درهم نمي‌آميزند. آنها تمام حب و بغض خويش را متوجه ارزش‌هاي ديني مي‌كنند.

شگفتا كه مخالفت شيعه با شيخين، مخالفت با اسلام و امري نژاد پرستانه تلقي مي‌گردد، اما طرفداري شيعه در طول تاريخ از خاندان پيامبر(صلي الله عليه و آله) و آن‌همه قيام‌ و تحمل سختي در راه عقيده، طرفداري از اسلام تلقي نمي‌گردد! آيا شيخين، مظهر اسلامند، ولي حضرت علي و فاطمه٨ و حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) مظهر اسلام نيستند؟! (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛ «شما را چه مي‌شود؟ چگونه داوري مي‌كنيد؟». (قلم: 36)

 


| شناسه مطلب: 86194نظرات کاربران