استوانه سریر استوانه سریر استوانه سریر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
استوانه سریر استوانه سریر استوانه سریر استوانه سریر استوانه سریر

استوانه سریر

 جایگاه اعتکاف پیامبر(صلی الله علیه و اله) در مسجدالنبی استوانه سریر در سوی شرقی ستون توبه قرار دارد[1] و نخستین ستون از سوی قبله و پیوسته به دیواره غربی حجره پیامبر(صلی الله علیه و اله) است.[2]   نامیده شدن این ستون به سریر (تخت) از آن

 جايگاه اعتكاف پيامبر(صلي الله عليه و اله) در مسجدالنبي

استوانه سرير در سوي شرقي ستون توبه قرار دارد[1] و نخستين ستون از سوي قبله و پيوسته به ديواره غربي حجره پيامبر(صلي الله عليه و اله) است.[2]

 

ناميده شدن اين ستون به سرير (تخت) از آن رو است كه پيامبر(صلي الله عليه و اله) در روزهاي اعتكاف، تختخواب يا بستر خود را كه از برگ و چوب نخل يا حصير[3] بود، كنار آن جاي مي‌داد و به اعتكاف مي‌پرداخت و هنگام استراحت بر آن مي‏آرميد.[4] تاريخ‌نگاران محليِ مدينه، همچون ابن زباله و ابن نجار و مطري، به معرفي اين ستون نپرداخته و تنها اشاره كرده‌اند كه در روزهاي اعتكاف ماه رمضان، تخت رسول خدا ميان ستون توبه و قنديلي كه نزديك قبر شريف قرار دارد[5] يا نزد ستون توبه[6] يا پشت اين ستون از سوي شرق جاي مي‌گرفت.[7] از اين رو، برخي ستون سرير را همان ستون توبه دانسته‌اند.

 

 اما درست آن است كه تخت رسول خدا گاه كنار ستون توبه و گاه كنار ستون سرير بوده است.[8] ايوب صبري پاشا و احمد بن عبدالحميد بر اين باورند كه تا پيش از توسعه مسجدالنبي كه پس از غزوه خيبر انجام شد، اعتكاف پيامبر كنار ستون توبه صورت مي‌پذيرفت و سپس به كنار ستون سرير منتقل شد.[9] پس از قرار گرفتن نيمي از اين ستون درون شُبّاك (پنجره‌ها) كه به فرمان ملك ظاهر بِيْبَرَس (حك: 825ـ842ق.) از مماليك مصر ساخته شد، مردم از تبرك جستن به آن محروم شدند.[10] بر روي اين ستون عبارت «هذه اسطوانة السرير» نوشته شده[11] و بر پايه پاره‌اي روايات، تبرك به آن مستحب است.[12]

 

منابع

اخبار المدينه: ابن زباله (م.199ق.)، به كوشش صلاح عبدالعزيز، السعودي، مركز بحوث و دراسات المدينه، 1424ق؛ تاريخ و آثار اسلامي مكه مكرمه و مدينه منوره: اصغر قائدان، تهران، مشعر، 1386ش؛ التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجره: محمد المطري (م.741ق.)، به كوشش محمد عبدالمحسن، مدينه، دار الهجره، 1426ق؛ تعمير و توسعه مسجد شريف نبوي: ناجي محمد حسن، ترجمه: آيتي، مشعر، 1387ش؛ الدرة الثمينة في اخبار المدينه: محمد بن محمود النجار (م.643ق.)، به كوشش صلاح الدين، مركز بحوث و دراسات المدينه، 1427ق؛ عمدة الاخبار في مدينة المختار: احمد بن عبدالحميد، به كوشش محمد الطيب، المدينه، المكتبة العلميه؛ الغدير: الاميني (م.1392ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1387ق؛ المسجد النبوي عبر التاريخ: محمد السيد الوكيل، دار المجتمع، جده، 1409ق؛ المعالم الاثيره: محمد محمد حسن شراب‏، ترجمه: حميد رضا شيخي، مشعر، 1383ش؛ موسوعة مرآة الحرمين الشريفين: ايوب صبري پاشا (م.1290ق.)، ترجمه: محمد عرب، قاهره، دار الآفاق العربيه، 1424ق؛ موسوعة مكة المكرمة و المدينة المنوره: احمد زكي يماني، مؤسسة الفرقان، 1429ق؛ وفاء الوفاء: السمهودي (م.911ق.)،‏ مؤسسة الفرقان، 1424ق.

 

سيد محمود ساماني

 

 
[1]. وفاء الوفاء، ج2، ص183-184؛ المعالم الاثيره، ص40.

[2]. تاريخ و آثار اسلامي، ص193.

[3]. اخبار المدينه، ص103؛ التعريف بما آنست الهجره، ص91؛ الدرة الثمينه، ص298.

[4]. المسجد النبوي عبر التاريخ، ص53-54؛ موسوعة مكة المكرمه، ج2، ص430.

[5]. اخبار المدينه، ص103.

[6]. الدرة الثمينه، ص298.

[7]. التعريف بما آنست الهجره، ص91.

[8]. تعمير و توسعه مسجد شريف نبوي، ص74؛ موسوعة مكة المكرمه، ج2، ص430.

[9]. مرآة الحرمين، ج3، ص235- 236؛ عمدة الاخبار،ص 99-100.

[10]. وفاء الوفاء، ج2، ص184.

[11]. مرآة الحرمين، ج3، ص235-236.

[12]. الغدير، ج5، ص124.

 
نظرات کاربران