مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
طواف حج

طواف حج

  (هفتمین عمل از اعمال حج) پس از انجام اعمال مِنا در روز عید قربان، حاجى ...

سعی بین صفا و مروه

سعی بین صفا و مروه

  (نهمین عمل از اعمال حج) پس از انجام نماز طواف حج ، باید هفت مرتبه فاصله ...

نماز طواف

نماز طواف

  (هشتمین عمل از اعمال حج) پس از انجام طواف حج ، باید دو رکعت نماز، به نیّت ...

حلق یا تقصیر

حلق یا تقصیر

  (ششمین عمل از اعمال حج) 1 ـ پس از قربانى، حاجى باید حلق کند، یعنى موهاى سر ...

قربانی

قربانی

  (پنجمین عمل از اعمال حج) 1 ـ پس از سنگ زدن به جمره عَقبه، حجاج براى انجام ...

بیتوته در منا

بیتوته در منا

  (دوازدهمین عمل از اعمال حج) یکى دیگر از واجبات حج، بیتوته (ماندن در شب) در ...

طواف نساء

طواف نساء

  (دهمین عمل از اعمال حج) پس از انجام سعى باید هفت مرتبه به نیّت طواف نساء دور ...

نماز طواف نساء

نماز طواف نساء

  (یازدهمین عمل از اعمال حج) پس از انجام طواف نساء ، باید دو رکعت نماز، به ...

احرام در مکه

احرام در مکه

  (اولین عمل از اعمال حج) اعمال حج نیز، مانند اعمال عمره با احرام آغاز ...

وقوف در عرفات

وقوف در عرفات

  (دومین عمل از اعمال حج) نقشه سرزمین عرفات حاجى، ...

وقوف در مشعر الحرام

وقوف در مشعر الحرام

  (سوّمین عمل از اعمال حج) بعد از مغرب روز نهم ذى حجه (شب عید قربان) حاجیان از ...