مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
بهترین مردم

بهترین مردم

امام سجاد (ع) در روایتی، بهترین مردم را معرفی کرده‌اند.

چرا نهی از منکر؟

چرا نهی از منکر؟

امام علی (ع) در روایتی به اهمیت نهی از منکر اشاره کرده‌اند.