مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
معاشرت با علما

معاشرت با علما

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در روایتی، معاشرت با علما را موجب افزایش علم و پاک ...

نشانه مردم داری

نشانه مردم داری

امیر مومنان حضرت علی علیه‌السلام در روایتی، نشانه مردم دار بودن افراد را بیان ...

سخاوتمندترین مردم

سخاوتمندترین مردم

امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی، سخاوتمندترین مردم را کسی معرفی کرده اند که ...

بهترین مرگ

بهترین مرگ

امام علی (ع) در حدیثی، بهترین نوع مرگ را «شهادت» بیان کرده اند.

عواقب تنبلی

عواقب تنبلی

أمیرالمؤمنین علی (ع) در روایتی به پرهیز از تنبلی توصیه کرده‌اند.

 فصلنامه میقات حج منتشر شد

فصلنامه میقات حج منتشر شد

یکصد و بیستمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «میقات حج» که مطالب این شماره خود را بطور ...

آثار بحث علمی

آثار بحث علمی

أمیرالمؤمنین علی (ع) در روایتی آثار بحث علمی را بیان کرده‌اند .

معرفی خوشبخت

معرفی خوشبخت

امام جعفر صادق (ع) در روایتی شخص خوشبخت را معرفی کرده اند .

آمری که ملعون است

آمری که ملعون است

أمیرالمؤمنین علی (ع) در روایتی به معرفی آمر به معروف ملعون پرداخته‌اند.