مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تبرک

تبرک

، مصدر باب تفعّل از بَرْ و بَرکت ـ که به معنای خیر کثیر، نموّ و زیاده است ـ اشتقاق ...

احکام و شبهات تبرک

احکام و شبهات تبرک

آغاز سخن تبرک جستن به اماکن مقدس منسوب به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت ...

برکت جستن، تنها از خدا

برکت جستن، تنها از خدا

وهابیان می‌گویند: تنها از کسی می‌توان طلب خیر و برکت کرد که توانایی دارد و آن ...

بدعت و شرک‌بودن تبرک

بدعت و شرک‌بودن تبرک

وهابیان می‌گویند: «تبرک جستن به قبور و مکان‌هایی که به انبیاء و صالحان ...