اثر مشورت

اثر مشورت

امام علی (ع) در روایتی به اثر مشورت اشاره کرده اند.

صفحه  1  از  8297