حرم ابراهیمی بسته شد

حرم ابراهیمی بسته شد

مقامات رژیم صهیونیستی مسجد و حرم ابراهیمی در شهر الخلیل را به بهانه برگزاری عید ...

صفحه  1  از  2783