مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
یک دنیا عشق

یک دنیا عشق

شب از نیمه گذشت و صبح روز دیگر شد گفتم بروم و یکی دو ساعت استراحت کنم مجدداً برگردم ...

اقامت 8546 زائر در مدینه

اقامت 8546 زائر در مدینه

بر اساس اطلاعیه ستاد مدینه منوره ۸۵۴۶ زائر مدینه بعد در قالب 60 کاروان تا پایان امشب ...