مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بیت المِدراس

بیت المِدراس

از مراکز تعلیمی یهود در یثرب   بیت المدراس/المِدراش[1] به معنای مکان فراگیری ...