مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
تخلف از نذر

تخلف از نذر

رهبر معظم انقلاب به بیان حکم «قضا کردن عمل در صورت تخلف از نذر» پرداختند.