در حال بارگذاری ...
 
آموزش احکام و مناسک حج آموزش احکام و مناسک حج آموزش احکام و مناسک حج بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آموزش احکام و مناسک حج آموزش احکام و مناسک حج آموزش احکام و مناسک حج آموزش احکام و مناسک حج آموزش احکام و مناسک حج
 • احرام در مکه

    (اولین عمل از اعمال حج) اعمال حج نیز، مانند اعمال عمره با احرام آغاز مى شود. کیفیت احرام حج: مانند احرام عمره است، ولى در نیّت تفاوت دارد که در آنجا به نیّت عمره تمتع محرم مى شد و اکنون به نیّت حج تمتّع محرم مى شود.


  وقوف در عرفات

    (دومین عمل از اعمال حج) نقشه سرزمین عرفات حاجى، پس از احرام در مکّه، باید براى وقوف در عرفات، روانه آنجا شود. 1 ـ مراد از وقوف، بودن در آن مکان است چه سواره یا پیاده، نشسته یا خوابیده;


  وقوف در مشعر الحرام

    (سوّمین عمل از اعمال حج) بعد از مغرب روز نهم ذى حجه (شب عید قربان) حاجیان از عرفات خارج مى شوند و براى انجام عملى دیگر از اعمال حج به طرف مشعر الحرام (مُزدلفه) حرکت مى کنند. 1 ـ وقتى که حاجیان به مشعر الحرام رسیدند، وقت وقوف،


  رمی جمره عقبه

    (چهارمین عمل از اعمال حج) نقشه سرزمین منا 1 ـ پس از طلوع آفتاب روز دهم ذى حجه (عید قربان) حجاج براى انجام بقیه اعمال حج از مشعر الحرام بیرون آمده و روانه مِنا(1) مى شوند.


  قربانی

    (پنجمین عمل از اعمال حج) 1 ـ پس از سنگ زدن به جمره عَقبه، حجاج براى انجام یکى دیگر از واجبات حج، به قربانگاه رفته، و یک شتر، یا گاو، یا گوسفند قربانى مى کنند. 2 ـ ذبح یک حیوان براى چند نفر حاجى کفایت نمى کند و یک حیوان


  حلق یا تقصیر

    (ششمین عمل از اعمال حج) 1 ـ پس از قربانى، حاجى باید حلق کند، یعنى موهاى سر خود را بتراشد، یا تقصیر کند، یعنى مقدارى از مو و ناخن خود را بچیند.   تقصیر  


  طواف حج

    (هفتمین عمل از اعمال حج) پس از انجام اعمال مِنا در روز عید قربان، حاجى باید بار دیگر براى انجام پنج عمل از اعمال حج به مکّه برگردد، گرچه وقت این اعمال تا پایان ماه ذى حجه است و مى تواند در مِنا بماند براى بقیه اعمالى که در م


  نماز طواف

    (هشتمین عمل از اعمال حج) پس از انجام طواف حج ، باید دو رکعت نماز، به نیّت نماز طواف حج بخواند. کیفیت نماز طواف حج: 1 - به همان نحو است که در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت که در اینجا باید به نیّت نماز طواف