عاشورا در آیینه آمار و ارقام عاشورا در آیینه آمار و ارقام عاشورا در آیینه آمار و ارقام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
عاشورا در آیینه آمار و ارقام عاشورا در آیینه آمار و ارقام عاشورا در آیینه آمار و ارقام عاشورا در آیینه آمار و ارقام عاشورا در آیینه آمار و ارقام

عاشورا در آیینه آمار و ارقام

یکى از مباحث تاریخ عاشورا که باید بحث و بررسى درباره آن صورت گیرد، حادثه کربلا در قالب آمار و ارقام است. اهمیت این بحث از آن روست که با توجه به بستر تاریخى این واقعه و تغییر شرایط و اوضاعى که بر این حادثه از آغاز تا فرجام آن حاکم بوده است، اعداد و ارقام گزارش شده درباره آن، متفاوت و گاه متناقض است.


| شناسه مطلب: 102320
عاشورا آمارمطالب مرتبط

نظرات کاربران