چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟ چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟ چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟ چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟ چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟ چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟ چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟

چرا وهابیها خداوند را در میان ابرها محصور می­دا­نند؟

  ابن تیمیه و ابن قیم معتقد­اند که خداوند قبل از اینکه موجودات عالم را خلق کند در میان ابر ضخیمی قرار داشت که نه در زیر آن هوا بود و نه در بالای آن ودر عالم هیچ موجودی نبود و عرش خدا بر روی آب قرار داشت![1] آیا این باور با توحیدی که مسلمانان

 
ابن تيميه و ابن قيم معتقد­اند كه خداوند قبل از اينكه موجودات عالم را خلق كند در ميان ابر ضخيمي قرار داشت كه نه در زير آن هوا بود و نه در بالاي آن ودر عالم هيچ موجودي نبود و عرش خدا بر روي آب قرار داشت![1] آيا اين باور با توحيدي كه مسلمانان به آن اعتقاد دارند ، سازگاراست؟
  مطابق اين اين عقيده خداوند به عنوان موجودي تلقي شده است كه در ميان ابرهاي ضخيم محصور بوده است واَبر بر خداوند احاطه داشته است در حاليكه به ضرورت دين اسلام هيچ چيزي نمي تواند محيط بر خدا باشد بلكه خداوند محيط بر همه مخلوقات و جهان هستي است.پاسخ وهابيت چيست؟
در اين سخن تناقض آشكار وجود دارد زيرا در ضمن اينكه مي گويد: خدا قبل از اينكه چيزي را خلق كند ودر عالم نيستي مطلق حاكم بود، خداوند در ميان ابر ضخيم قرار داشته است. در حاليكه ابر خودش حالا هرچه مي خواهد باشد از مخلوقات خداوند است. مگر اينكه مخلوقيّت آن انكار گردد كه منافات اين سخن نيز با مباني اسلام آشكارتر از آن است كه بيان شود. وهابي­ها اين اشكال­ها را چگونه پاسخ مي­گويند؟


[1] . ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، مجمو ع الفتاوي الكبري، ج 3، ص140 و ج 5، ص107و ج 6 ، ص576. و الرد علي المنطقيين، ص515 بيروت،  دارالمعرفه،  بي تا؛ و الرد علي البكري، ج 1، ص141 ، مدينه، مكتبة الغرباء،  اول 1417 ق (تحقيق محمد علي عجّال). و العقيدﺓ الواسطيه، ج1، ص22 ، رياض،  الريا سة العامه لادارات البحوث و الافتاء،  دوم،  1412ق. و ابن قيم جوزي،  محمد بن ابي بكر،  توضيح المقاصد و تصحيح القواعد، ج  2، ص 306.
 


| شناسه مطلب: 84376نظرات کاربران