عدل الهی ، جبر و تفویض عدل الهی ، جبر و تفویض عدل الهی ، جبر و تفویض بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
عدل الهی ، جبر و تفویض عدل الهی ، جبر و تفویض عدل الهی ، جبر و تفویض عدل الهی ، جبر و تفویض عدل الهی ، جبر و تفویض

عدل الهی ، جبر و تفویض

برای آشنایی با معنای قَدَر صرفاً کلام امام رضا‌ (ع) ارائه می شود که در جواب سئوال از معنای قول جدش امام صادق (ع) : «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» فرمود : هر کس گمان کند که افعال را خدا انجام می دهد و سپس ما را بر آن عذاب می کند

براي آشنايي با معناي قَدَر صرفاً كلام امام رضا‌ (ع) ارائه مي شود كه در جواب سئوال از معناي قول جدش امام صادق (ع) : «لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين» فرمود :

هر كس گمان كند كه افعال را خدا انجام مي دهد و سپس ما را بر آن عذاب مي كند ، قائل به جبر شده است و هر كس گمان كند كه خداوند امور خلقت و روزي را به حجت هاي خود سپرده است ، قائل به تفويض شده است و قائل به جبر كافر است و قائل به تفويض مشرك.

اما معناي امر بين الامرين وجود راهي براي اطاعت اوامر خدا و ترك نهي اوست. يعني خدا او را قادر كرده كه شر را انجام دهد يا ترك كند چنانكه او را قادر ساخته خير را انجام دهد يا ترك كند ، در حاليكه او را به خير امر كرده و از شر نهي نموده است.

خلاصه سخن اينكه قول به جبر با عدالت خداوند منافات دارد و قائلين به آن ظلم را براي خدا جايز مي شمارند با اين بيان كه ظلم او عين عدالت است. ولي به اين موضوع توجه ندارند كه ظلم ذاتاً قبيح است و حاشاءلله كه از او فعل قبيح صادر شود.


| شناسه مطلب: 85284نظرات کاربران